dinsdag 20 juni 2017

Margaretha van Antiochië - Oraties

"In dit hsch. [uit de 2de helft der XVde eeuw ?] waar AGNES en CATHARINA met 'n geheel officie, BARBARA, CECILIA, URSULA, MARIA MAGDALENA, S. ANNA, ELISABETH, GEERTRUYT, CLARA, AGATHA, LUCIA, CHRISTINA, JULIANA, DOROTHEA, met 'n Hymnus, Antifoon en Oracie worden bedacht, krijgt MARGARETHA [...] de twee volgende Oraties (fol. 266)."


ORACIO MARGARITE

O heilige gloriose martelersche com my arme sonders te hulpen Ende neme mi ut allen noden ende anxte sienlic ende onsienlic ende soe du belavest hebste allen dengenen die di aenropene en guedertieren hulpersche te wesen soe stant op in mynre hulpen bi den alre oversten richter Op dat ic moet werden uitghenomen van alre tribulacien ende seggen mach lof ende glorie god onser vader in ewicheyt.


VAN SANCTE MARGRITE

O here ihesu christe ontferme di mynre ende en verlies myn siele niet mytten boesen noch min leven mitten blodigen menschen O here ihesu christe laet mij alsoe in di verblijden ende mijn siele en moet niet bevlect noch mijn licham ende synne en moeten niet verwandelt werden van lelicheit ende sotheit des viants Mer sende mi dynen engel te antworden den blodigen rychter. Amen.

[D.A. Stracke, S.J., 'Twee Middelnederlandsche Legenden der H. Margaretha van Antiochië', Ons Geestelijk Erf 12 (1938), pp.272-273]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.