dinsdag 20 juni 2017

Margaretha van Antiochië - Lofzang


Anonymus, Het leven der H. Margareta, maagd en martelares, 1884, 
Aalst/Gent (Van de Putte-Goossens / Leliaert, Siffer en cie), p. 61


Deze 'oude' lofzang dateert (minstens) uit de 15de eeuw: "Hetzelfde gedicht met enkele kleine spellingsvarianten is terug te vinden in het Hulthems handschrift(ca 1410 geschreven) [...] Denzelfden lofzang vond ik terug in een Brusselsch Hsch. (19551 Cod. 842, fol. 73) dat ook in de XVe eeuw dateert." 
[D.A. Stracke, S.J., 'Twee Middelnederlandsche Legenden der H. Margaretha van Antiochië', Ons Geestelijk Erf 12 (1938), pp.267-268]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.